Canion

Canion AS

canion-donation-landing

Vår løsning

Vi valgte å løse oppdraget fra Canion AS ved å benytte oss av det moderne rammeverket Laravel til å utvikle en applikasjon som benyttet seg av Stripe sine APIer for betaling med Visa og Mastercard. 

Integrert i applikasjonen er også synkronisering (etter brukersamtykke) med Mailchimp for utsendelse av nyhetsbrev.

For å følge Canion sin profil har KolsrudWeb benyttet seg av TailwindCSS V1 med egendefinerte skrifttype og farge palett.

Oppdraget

Canion AS trengte et system som kunne akseptere donasjoner med variabelt beløp via Stripe og hente eposter for nyhetsbrev i Mailchimp.

Donasjoner for visse beløp skulle også utløse belønninger i form av rabattkoder. 

Kunde

Våre bidrag

Utvikling av Laravel basert applikasjon med integrasjon mot Stripe og Mailchimp.